مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
کتاب فارسی فارماکوکینتیک

ترجمه کتاب فارماکوکینتیک شارگل و یو

عنوان کتاب اصلی: Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, تا فصل شانزدهم چاپ هفتم این کتاب ترجمه شده است و به مجموعه کتابهای در زمینه فارماکوکینتیک کتابی ارزنده اضافه شده است که به جز محققین این رشته برای دانشجویان نیز بسیار مناسب است.

09 تیر 1397 مدیر سایت 4530 3
3 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025