مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
انجمن بیوفارماسی و فارماکوکینتیک ایران یک سازمان مستقل علمی می باشد که در سال 1388 با تلاش و پیگیری سرکار خانم دکتر تاجرزاده به ثبت رسید. ایجاد همکاری و ارتباط علمی موثر در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصین و محققین رشته بیوفارماسی و فارماکوکینتیک، و تلاش برای بهره گیری از دانش و اصول مربوطه در راستای کشف و توسعه داروهای جدید، افزایش کیفیت فراورده های دارویی، طراحی سیستمهای نوین دارورسانی و تعیین رژیمهای درمانی صحیح برای بیماران از اهداف اصلی انجمن می باشد. انجمن با تشکیل کنگره ها، سمینارها، کارگاه های آموزشی، انتشار نشریه علمی، تشکیل کمیته های علمی تخصصی ، و همکاری در امور آموزشی و تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، و ارتباط با سایر انجمن های علمی داخل و خارج کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلاش دارد تا به اهداف فوق برسد. اساسنامه انجمن علمی بیوفارماسی و فارماکوکینتیک ایران در مورخه 8/5/87 مشتمل بر شش فصل و بیست و پنج ماده و هفده تبصره به تصویب کمسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رسیده است . انجمن صرفا در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند. انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها مورخ 21/10/89 به شماره 26788 دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد. مرکز انجمن در شهر تهران آدرس دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران است. و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود. پروانه فعالیت انجمن در تاریخ 2/9/88 بمدت نامحدود توسط کمسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت – درمان و آموزش صادر شده است. نماینده استانی انجمن با تصویب هیئت مدیره به منظور تشکیل شعبه انجمن در استان انتخاب می گردد. انتخابات شعبه انجمن با حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره مطابق اساسنامه انجمن با تصویب هیئت مدیره انجام می گردد.
31 شهریور 1394 7974
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025